(1)
Barkatillah. Pendidikan Islam Di Negara Turki. ISIHUMOR 2023, 1, 102-107.